معنی و ترجمه کلمه داراى بو و مزه گوشت شکار که نزدیک فاسد شدن باشد به انگلیسی داراى بو و مزه گوشت شکار که نزدیک فاسد شدن باشد یعنی چه

داراى بو و مزه گوشت شکار که نزدیک فاسد شدن باشد

gamey
gamy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها