معنی و ترجمه کلمه داراى تحرک به انگلیسی داراى تحرک یعنی چه

داراى تحرک

vagile
vagility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها