معنی و ترجمه کلمه داراى تحولات به انگلیسی داراى تحولات یعنی چه

داراى تحولات

chequered

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها