معنی و ترجمه کلمه داراى تخمک راست به انگلیسی داراى تخمک راست یعنی چه

داراى تخمک راست

orthotropous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها