معنی و ترجمه کلمه داراى تخم و بذر به انگلیسی داراى تخم و بذر یعنی چه

داراى تخم و بذر

acinaseous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها