معنی و ترجمه کلمه داراى تذکرات نامساعد به انگلیسی داراى تذکرات نامساعد یعنی چه

داراى تذکرات نامساعد

dyslogistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها