معنی و ترجمه کلمه داراى تربانتین به انگلیسی داراى تربانتین یعنی چه

داراى تربانتین

turpentinic
turpentinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها