معنی و ترجمه کلمه داراى ترکیبات غیر مربوط و نامتجانس به انگلیسی داراى ترکیبات غیر مربوط و نامتجانس یعنی چه

داراى ترکیبات غیر مربوط و نامتجانس

heteromerous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها