معنی و ترجمه کلمه داراى تساوى در اعداد اتمى به انگلیسی داراى تساوى در اعداد اتمى یعنی چه

داراى تساوى در اعداد اتمى

isotopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها