معنی و ترجمه کلمه داراى تسلسل تاریخ به انگلیسی داراى تسلسل تاریخ یعنی چه

داراى تسلسل تاریخ

chronological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها