معنی و ترجمه کلمه داراى تسلسل یا شماره ترتیب به انگلیسی داراى تسلسل یا شماره ترتیب یعنی چه

داراى تسلسل یا شماره ترتیب

seriate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها