معنی و ترجمه کلمه داراى تشعشع به انگلیسی داراى تشعشع یعنی چه

داراى تشعشع

fluorescent
glary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها