معنی و ترجمه کلمه داراى تعداد زیادى ماهى قزل آلا به انگلیسی داراى تعداد زیادى ماهى قزل آلا یعنی چه

داراى تعداد زیادى ماهى قزل آلا

trouty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها