معنی و ترجمه کلمه داراى تعدد معانى به انگلیسی داراى تعدد معانى یعنی چه

داراى تعدد معانى

polysemous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها