معنی و ترجمه کلمه داراى تقارن شعاعى به انگلیسی داراى تقارن شعاعى یعنی چه

داراى تقارن شعاعى

actinomorphic
actinomorphous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها