معنی و ترجمه کلمه داراى تمایلات جنسى به انگلیسی داراى تمایلات جنسى یعنی چه

داراى تمایلات جنسى

sexy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها