معنی و ترجمه کلمه داراى تمایل جنسى کمتر از طبیعى به انگلیسی داراى تمایل جنسى کمتر از طبیعى یعنی چه

داراى تمایل جنسى کمتر از طبیعى

undersexed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها