معنی و ترجمه کلمه داراى تمیز و بصیرت به انگلیسی داراى تمیز و بصیرت یعنی چه

داراى تمیز و بصیرت

discreet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها