معنی و ترجمه کلمه داراى تنوع به انگلیسی داراى تنوع یعنی چه

داراى تنوع

varietal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها