معنی و ترجمه کلمه داراى تهور بى مورد به انگلیسی داراى تهور بى مورد یعنی چه

داراى تهور بى مورد

foolhardy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها