معنی و ترجمه کلمه داراى تورم بالشى به انگلیسی داراى تورم بالشى یعنی چه

داراى تورم بالشى

strumose
strumous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها