معنی و ترجمه کلمه داراى تیره پشت به انگلیسی داراى تیره پشت یعنی چه

داراى تیره پشت

spinescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها