معنی و ترجمه کلمه داراى حالت تب به انگلیسی داراى حالت تب یعنی چه

داراى حالت تب

febile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها