معنی و ترجمه کلمه داراى حالت صمغى به انگلیسی داراى حالت صمغى یعنی چه

داراى حالت صمغى

resinoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها