معنی و ترجمه کلمه داراى حرکت کج و معوج به انگلیسی داراى حرکت کج و معوج یعنی چه

داراى حرکت کج و معوج

knock kneed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها