معنی و ترجمه کلمه داراى حساسیت اندک نسبت به تغییر محیط به انگلیسی داراى حساسیت اندک نسبت به تغییر محیط یعنی چه

داراى حساسیت اندک نسبت به تغییر محیط

stenotopic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها