معنی و ترجمه کلمه داراى حساسیت و تعصب نسبت بطبقه اجتماعى خود به انگلیسی داراى حساسیت و تعصب نسبت بطبقه اجتماعى خود یعنی چه

داراى حساسیت و تعصب نسبت بطبقه اجتماعى خود

class conscious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها