معنی و ترجمه کلمه داراى حساسیت به انگلیسی داراى حساسیت یعنی چه

داراى حساسیت

sensitive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها