معنی و ترجمه کلمه داراى حسن تعبیر به انگلیسی داراى حسن تعبیر یعنی چه

داراى حسن تعبیر

euphemistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها