معنی و ترجمه کلمه داراى حس دشمنى به انگلیسی داراى حس دشمنى یعنی چه

داراى حس دشمنى

despiteful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها