معنی و ترجمه کلمه داراى حقوق به انگلیسی داراى حقوق یعنی چه

داراى حقوق

salaried

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها