معنی و ترجمه کلمه داراى حق رجوع به انگلیسی داراى حق رجوع یعنی چه

داراى حق رجوع

reversioner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها