معنی و ترجمه کلمه داراى حق ویژه به انگلیسی داراى حق ویژه یعنی چه

داراى حق ویژه

prerogatived

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها