معنی و ترجمه کلمه داراى حلقه هاى الوان دردم به انگلیسی داراى حلقه هاى الوان دردم یعنی چه

داراى حلقه هاى الوان دردم

ring tailed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها