معنی و ترجمه کلمه داراى حکومت مطلقه و دیکتاتورى به انگلیسی داراى حکومت مطلقه و دیکتاتورى یعنی چه

داراى حکومت مطلقه و دیکتاتورى

totalitarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها