معنی و ترجمه کلمه داراى خارهاى نوک تیز به انگلیسی داراى خارهاى نوک تیز یعنی چه

داراى خارهاى نوک تیز

spiculiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها