معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت جذب به انگلیسی داراى خاصیت جذب یعنی چه

داراى خاصیت جذب

absorbant
absorbent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها