معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت جنسى به انگلیسی داراى خاصیت جنسى یعنی چه

داراى خاصیت جنسى

gamic
sexed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها