معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت درمانى به انگلیسی داراى خاصیت درمانى یعنی چه

داراى خاصیت درمانى

curative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها