معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت هم گامیتى به انگلیسی داراى خاصیت هم گامیتى یعنی چه

داراى خاصیت هم گامیتى

isogametic
isogamous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها