معنی و ترجمه کلمه داراى خاصیت پادزهرى به انگلیسی داراى خاصیت پادزهرى یعنی چه

داراى خاصیت پادزهرى

antidotal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها