معنی و ترجمه کلمه داراى خاطرات بد به انگلیسی داراى خاطرات بد یعنی چه

داراى خاطرات بد

dyslogistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها