معنی و ترجمه کلمه داراى خر پشته به انگلیسی داراى خر پشته یعنی چه

داراى خر پشته

ridged

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها