معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیات خواب به انگلیسی داراى خصوصیات خواب یعنی چه

داراى خصوصیات خواب

hypnagogic
hypnogogic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها