معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیات شراب به انگلیسی داراى خصوصیات شراب یعنی چه

داراى خصوصیات شراب

winey
winy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها