معنی و ترجمه کلمه داراى خصوصیات لمس نا پذیرى به انگلیسی داراى خصوصیات لمس نا پذیرى یعنی چه

داراى خصوصیات لمس نا پذیرى

impalpability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها