معنی و ترجمه کلمه داراى خطوط برجسته کردن به انگلیسی داراى خطوط برجسته کردن یعنی چه

داراى خطوط برجسته کردن

thread

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها