معنی و ترجمه کلمه داراى خواص برابر از هر سو به انگلیسی داراى خواص برابر از هر سو یعنی چه

داراى خواص برابر از هر سو

isotropic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها