معنی و ترجمه کلمه داراى خواص روغن به انگلیسی داراى خواص روغن یعنی چه

داراى خواص روغن

oleaginous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها