معنی و ترجمه کلمه داراى خواص سیمان به انگلیسی داراى خواص سیمان یعنی چه

داراى خواص سیمان

cementitious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها